კულტურული მემკვიდრეობის
გის პორტალი


ბაზის სარეგისტრაციო ნომერი:
31
შემკულობის/რელიეფების აღწერა:
.
პერიოდი:
შუა საუკუნეები _ მე-4 – მე-18 სს./ადრე შუა საუკუნეები მე-4-მე-9სს.
თარიღი:
მე-6-7 სს-თა მიჯნა
არქიტექტურული კომპონენტები:
ფასადი


წარწერა:
ტექსტი: ”წ(მიდა)ო ღ(მრ}თ(ი)სმშობელო...” ;ენა: ქართული;
მასალა:
ქვიშაქვა


უძრავი ძეგლი/ობიექტი
მოძრავი ძეგლი/ობიექტი
კედლის მხატვრობა
ქვაზე კვეთილობა
დამცავი ზონა
მუზეუმ-ნაკრძალი
მუზეუმი
ქმედება

 კომენტარი უკან 
×
×

კულტურული მემკვიდრეობის   გის პორტალი
Input symbols

საქართველო, თბილისი 0105
თაბუკაშვილის ქ.#5
ტელ./ფაქსი +995 32 932411;
ელ-ფოსტა: sainformaciosistemebi@gmail.com