კულტურული მემკვიდრეობის
გის პორტალი


ბაზის სარეგისტრაციო ნომერი:
26
შემკულობის/რელიეფების აღწერა:
.
პერიოდი:
შუა საუკუნეები _ მე-4 – მე-18 სს./ადრე შუა საუკუნეები მე-4-მე-9სს.
თარიღი:
მე-6-7 სს. მიჯნა
არქიტექტურული კომპონენტები:
ფასადი


წარწერა:
ტექსტი: ”[ჯ](უარ)ო მაც|ხოვრისა|ო სტეფანო|ს ქართლის|ა პატრი|კიოსი შ(ეიწყალ)ე.” ;ენა: ქართული; ტექსტი: _”წ(მიდა)ო| მ(ი)ქ(აე)ლ მ|თავ|არ|ანგ|ელო|ზო | დემეტრ|ეს ვიპა|ტოსს|ა მეო|ხ ხეყ|ავ”. ;ენა: ქართული;მდებარეობა არქიტექტურულ ელემენტებზე; ტექსტი: ”წ(მიდა)ო [გ](აბ)რ(იე)ლ|მთავარ|ანგელო[ზ]|ო ადრ[ნე]|რსეს ვიპატ|ოსსა მეოხ| ეყავ”.;ენა: ქართული;მდებარეობა არქიტექტურულ ელემენტებზე; ტექსტი: ”ქობულ [ს|ტ|ე|ფ|ა|ნ|ო|ს|ი| ა|დ|რ|ნ|ე]|რ|სეს ძე”. ;ენა: ქართული;მდებარეობა არქიტექტურულ ელემენტებზე;


უძრავი ძეგლი/ობიექტი
მოძრავი ძეგლი/ობიექტი
კედლის მხატვრობა
ქვაზე კვეთილობა
დამცავი ზონა
მუზეუმ-ნაკრძალი
მუზეუმი
ქმედება

 კომენტარი უკან 
×
×

კულტურული მემკვიდრეობის   გის პორტალი
Input symbols

საქართველო, თბილისი 0105
თაბუკაშვილის ქ.#5
ტელ./ფაქსი +995 32 932411;
ელ-ფოსტა: sainformaciosistemebi@gmail.com