კულტურული მემკვიდრეობის
გის პორტალი


ქვაზე კვეთილობის მოკლე მხატვრულ-ისტორიული დახასიათება:
იფხის ეკლესიის აღმოსავლეთი ფასადის რელიეფი წარმოგვიდგენს X საუკუნის ადგილობრივი ქვაზეკვეთილობის შესანიშნავ მაგალითს. იგი ამასთანავე თავისუფლად თავსდება ამ ეტაპის ქართული ხელოვნების განვითარების სკულპტურული მეტყველების არეში. აქ წარმოდგენილი ზოომორფული გამოსახულებები პარალელებს პოულობენ როგორც ადგილობრივ სკოლაში, ისე საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე, ხოლო მათი იდეური დატვირთვა აშკარად ადგილობრივი რწმენა-წარმოდგენებიდან უნდა მომდინარეობდეს.
სახეობები:
ფიგურული რელიეფები
პერიოდი:
შუა საუკუნეები _ მე-4 – მე-18 სს./განვითარებული შუა საუკუნეები _ მე-10-მე-15 სს.
თარიღი:
მე-10 ს.


რეგისტრაციის ნომერი სახელწოდება
2 იფხის რელიეფებიუძრავი ძეგლი/ობიექტი
მოძრავი ძეგლი/ობიექტი
კედლის მხატვრობა
ქვაზე კვეთილობა
დამცავი ზონა
მუზეუმ-ნაკრძალი
ქმედება
დოკუმენტაცია

 კომენტარი უკან 
×

კულტურული მემკვიდრეობის   გის პორტალი
Input symbols

საქართველო, თბილისი 0105
თაბუკაშვილის ქ.#5
ტელ./ფაქსი +995 32 932411;
ელ-ფოსტა: sainformaciosistemebi@gmail.com