კულტურული მემკვიდრეობის
გის პორტალი
სახელწოდება სარეგისტრაციო ნომერი ტიპი დოკუმენტი შედგენის თარიღი
P8114860.JPG 363608 ფოტო http://memkvidreoba.gov.ge:90/Files/immovable/19127/foto/p8114860.jpg 11/08/2019
P8114859.JPG 363607 ფოტო http://memkvidreoba.gov.ge:90/Files/immovable/19127/foto/p8114859.jpg 11/08/2019
P8114858.JPG 363606 ფოტო http://memkvidreoba.gov.ge:90/Files/immovable/19127/foto/p8114858.jpg 11/08/2019
P8114883.JPG 363605 ფოტო http://memkvidreoba.gov.ge:90/Files/immovable/19127/foto/p8114883.jpg 11/08/2019
P8114882.JPG 363604 ფოტო http://memkvidreoba.gov.ge:90/Files/immovable/19127/foto/p8114882.jpg 11/08/2019
P8114879.JPG 363603 ფოტო http://memkvidreoba.gov.ge:90/Files/immovable/19127/foto/p8114879.jpg 11/08/2019
P8114878.JPG 363602 ფოტო http://memkvidreoba.gov.ge:90/Files/immovable/19127/foto/p8114878.jpg 11/08/2019
P8114877.JPG 363601 ფოტო http://memkvidreoba.gov.ge:90/Files/immovable/19127/foto/p8114877.jpg 11/08/2019
P8114876.JPG 363600 ფოტო http://memkvidreoba.gov.ge:90/Files/immovable/19127/foto/p8114876.jpg 11/08/2019
P8114875.JPG 363599 ფოტო http://memkvidreoba.gov.ge:90/Files/immovable/19127/foto/p8114875.jpg 11/08/2019
P8114874.JPG 363598 ფოტო http://memkvidreoba.gov.ge:90/Files/immovable/19127/foto/p8114874.jpg 11/08/2019
P8114872.JPG 363597 ფოტო http://memkvidreoba.gov.ge:90/Files/immovable/19127/foto/p8114872.jpg 11/08/2019
×

კულტურული მემკვიდრეობის   გის პორტალი
Input symbols

საქართველო, თბილისი 0105
თაბუკაშვილის ქ.#5
ტელ./ფაქსი +995 32 932411;
ელ-ფოსტა: sainformaciosistemebi@gmail.com